AVGJERANDE TAKTIKK I SJAKKPARTI

Mange av partia i klubbmesterskapet 2010 har vorte avgjort med typiske taktiske tema. Her er ein del av dei avgjerande stillingane frå partia:

Det mest vanlege er DOBBELTANGREP.

Først den tematiske dronningsjakken på a-lina (med angrep mot løpar) som dukka opp i to parti i turneringa:

dobbeltangrep9.jpg                               dobbeltangrep2.jpg

Så dobbeltangrep på ei linje (med dronning eller tårn) som også dukka opp i to parti:

dobbeltangrep12.jpg                               dobbeltangrep5.jpg

I fylgjande stilling kan kvit skape eit sterkt dobbeltangrep:

Med Dh3 truar kvit her matt på h7. Samstundes truar kvit ein sjakk på e6. (Med å slå bonden).

dobbeltangrep7.jpg

Her kan kvit slå på e6 med springaren (dobbeltangrep mot dronning og tårn). Etter fxe slår kvit igjen på e6 med løparen med nytt dobbeltangrep:

offer_e6.jpg

 

Eit anna typisk taktisk tema er ANGREP PÅ BRIKKER SOM MANGLAR FLUKTFELT. Dette avgjorde, eller kunne avgjort mange parti:

Først tre tårn som kan angripast med kvalitetsvinst:

ingenretrett2.jpg    ingenretrett4.jpg    ingenretrett5.jpg

Så ein springar og ei dronning som ikkje har retrettfelt:

ingenretrett1.jpg                               ingenretrett3.jpg

 

Eit tredje taktisk tema er FJERNING AV FORSVARAR:

Her vinn svart offiser ved å fjerne forsvararen på e3 med Lxe3:

fjerneforsvarar.jpg

 

Eit fjerde tema er AVDEKKARANGREP:

avdekkarmotdronning.jpg

 

Eit femte tema er BINDING. Her kan tårnet slå springaren på f6 sidan bonden på g7 er bunden:

binding.jpg

 

BONDEPROMOSJON er så viktig at ein kan ofre brikker for å oppnå det:

Her vinn Txf5!:                                                                Her vinn h7!:

kvalitetsoffer.jpg               bondekraft.jpg

 

”USTOPPELEG” MATT: Til slutt eit vakkert taktisk trekk utført av Svein Hansen:

mattangrep.jpg

Etter …e3! har kvit store problem. I partiet slo kvit bonden med fxe.

Men då har svart det sterke …Df6! med trussel om matt. Legg merke til at dronninga på f6 då dekker forsvarsfeltet a1.