TURNERINGSREGLEMENT FOR LARVIK SJAKKLUBB, vedtatt av årsmøtet sept. 2018

 

1.       Høstturneringen (Larviksmesterskapet) spilles etter Monrads system og er åpen for alle spillere, mens vårturneringen er et lukket klubbmesterskap som spilles etter Bergers system. Begge turneringer spilles etter F.I.D.E.’s regler med de forandringer, tillegg og tolkinger som gjelder på den tid det spilles.

 

2.       I klubbmesterskapet spilles det i to eller tre klasser (A-klassen, B-klassen og C-klassen), avhengig av spillerantall. A-klassen skal bestå av minimum 8 spillere, maksimum 10. B-klassen må være på minimum fire spillere, maksimum 12. (Ved færre enn 12 deltakere totalt vil derfor alle spille i en klasse). Dersom det er flere enn 8 spillere i en klasse kan den spilles etter Monrads system og ikke etter Bergers.

Den spilleren som vinner B-klassen eller C-klassen i en klubbturnering rykker opp i henholdsvis A-klassen eller B-klassen, mens den som kommer sist i sin klasse rykker ned.

En spiller som har vunnet B-klassen eller C-klassen må benytte sin rett til å rykke opp i kommende sesong. Dersom flere medlemmer har rett til å spille i en klasse enn antallet det er plass til i klassen, (for eksempel om en medlem har hatt noen års pause, eller om en medlem er ny i klubben), skal ELO-ratingstall ved turneringstart avgjøre klasseplassering på følgende måte: Et slikt medlem plasseres i den klassen der vedkommendes rating er over klassens gjennomsnittsrating ved turneringsstart. (Retten til opprykk ved å vinne en klasse går uansett fremfor denne ELO-ratingregelen). I slike tilfeller må den med svakest resultat i klassen året før, utenom den som har fått direkte nedrykk, plasseres i klassen under.

I særlige tilfeller kan styret med turneringsleder ordne deltakelsen i klassene annerledes enn etter disse prinspippene. En slik avgjørelse må i så fall legges frem for første årsmøtet med begrunnelse.

 

3.       Det spilles med sjakkur og trekkene noteres. Betenkingstiden er 90 minutter på de første 40 trekk + 30 min på resten. (Fra 2018: 90 minutter på 40 trekk + 30 minutter på resten + 10 sekunder i tillegg fra trekk 1.) Turneringslederen setter klokkene i gang for de spillerne som ikke er møtt frem ved spilletidens begynnelse. Kommer en spiller over en time for sent er partiet tapt for ham/henne. Hvis begge spillere kommer for sent, blir tiden som er gått med før første spiller innfinner seg å dele likt mellom spillerne. Styret kan i spesielle tilfeller gi dispensasjon fra disse reglene, liksom det foran hver turnering gir instrukser om forfall.

 

4.       Når et parti er avgjort leverer spilleren spillenotatet med taperens underskrift til turneringslederen. Ved remis leveres notatet av den som har hvitt. Notatet må da være underskrevet av begge spillerne. Turneringslederen fører straks resultatet opp. Det er forbudt for andre å føre noe på turneringstabellen og turneringslederen er ansvarlig for de førte resultater.

 

5.       Alle spillere er forpliktet til å fullføre turneringen (så sant ikke vektige grunner hindrer dette) og spille samtlige partier med sin fulle spillestyrke. For vunnet parti noteres 1 poeng, for remis ½ poeng og for tapt parti 0 poeng.

 

6.       Enhver spiller har rett til forfall som må være ferdigspilt innen to uker. Ytterligere kan en spiller få sitt parti utsatt hvis han/hun er enig med sin motspiller om det og melder fra til turneringslederen. Forfall må meldes senest spilledagen, en time før 18:30 som er spilletidens begynnelse, altså før klokken 17:30. Styret kan i særlige tilfeller i samråd med turneringslederen gi dispensasjon fra reglene i punkt 6.

 

7.       Bryter en spiller turneringen innen han/hun har spilt halvparten av sine partier strykes han/hun. Har han derimot spilt halvparten av sine partier eller mer, regnes de resterende partier som vunnet av motspillerne. Et påbegynt parti regnet som spilt selv om det ikke er avgjort.

 

8.       Står to eller flere spillere med lik poengsum ved ferdigspilt turnering er det kvalitetsberegningen som avgjør på alle plasser (Vi bruker de samme kvalitetsberegningssystemer som NSF).

 

9.       Klubbmesterskapet i Lynsjakk spilles i september hvert år, og er en lukket turnering for klubbens medlemmer. Den spilles også etter NSF’s lynsjakkreglement, og etter  F.I.D.E.’s regler med de forandringer, tillegg og tolkinger som gjelder på den tid det spilles. Betenkningstiden er 3 minutter + 2 sekunder per trekk.

 

10.   Klubbmesterskapet i hurtigsjakk spilles i april/mai hvert år, og er en lukket turnering for klubbens medlemmer. Den spilles også etter NSF’s hurtigsjakkreglement, og etter  F.I.D.E.’s regler med de forandringer, tillegg og tolkinger som gjelder på den tid det spilles. Betenkningstiden er 15 minutter + 10 sekunder per trekk.

 

11.   I spillelokalet skal det alltid være tilgjengelig et eksemplar av dette reglementet og av F.I.D.E.’s regler med tillegg og tolkninger.