Posisjon 5Position after:

(5) Engeset,B (1603) - Simonsen,H (1583)
Klubbmesterskapet Larvik 2000 (2), 25.01.2000
[Bjarte Engeset]

9.Bxh7+ Dette klassiske offeret er rett her. Men det er ikkje heilt lett for kvit bevise det. 9...Kxh7 [9...Kh8 10.Ng5 g6 11.Qf3 f6 12.Bxg6 Kg7 13.Qh5 Svart har ikkje noko forsvar mot matt.] 10.Ng5+ Kg8 [10...Kh8?? 11.Qh5+ Kg8 12.Qh7#; 10...Kh6?? 11.Qg4 Nf5 12.Qh3+ Kg6 13.Qh7#; 10...Kg6? 11.h4 Qb6 12.h5+ Kh6 (12...Kf5 13.Qf3#) 13.Nxe6+ Kh7 (13...g5 14.hxg6+ Kxg6 15.Qh5#) 14.Nxf8++-] 11.Qh5 Re8 12.Qh7+ Kf8 13.Qh8+ Ng8 14.Nh7+ Ke7 15.Bg5+ Nf6 [15...Kd7 16.Bxd8; 15...f6 16.Qxg7#] 16.Qxg7 Qa5 17.Qxf6+ Kd7 18.Qxf7+ Ne7 19.Nf6+ Kd8 20.Qxe8+ Kc7 21.Bd2+- *Generated with ChessBase 7.0