MATT MED LØPAR OG SPRINGAR1. Press kongen til kanten av brettet og eit hjørne.
Det endelege målet er hjørnet med løparen sin farge.
(Men: Forsvararen går gjerne først til det hjørnet som ikkje har løparen sin farge.)
Metoden her er å bruke kongen aktivt. Springaren står best på same farge som løparen (kontrollerer felta med ein annan farge). Angriparen må ikkje setje offiserane nær kvarandre utan forsvar av kongen. (Offiserstap).

1.Kb2 Kf6 2.Be4 Ke5 3.Bd3 Kf6 4.Kc3 Ke5 5.Ng6+ Kf6 6.Be4 Ke6 7.Kd4 Kf6 8.Kd5 Kg5 9.Ke5 Kh6 10.Kf6 Kh5 11.Bf3+ Kh6 12.Ne5 Kh7 13.Nf7 Kg8 14.Be4 Kf8 15.Bh7

2. Oppnå denne stillinga (med svart i trekket):

Kongane står i "opposisjon", springaren er mellom og løparen dannar "t-en".

3.No skal springaren i zigzag mot det andre hjørnet. Løparen skal hindre motstandaren i å sleppe ut med kongen, og kongen skal kome etter langs sjetterada. Dette er kanskje den vanskelegaste delen av prosessen.

15...Ke8 16.Ne5 Kd8 17.Ke6 Kc7 18.Nd7 Kc6 19.Bd3 Kc7 20.Be4 Kd8 21.Kd6 Ke8 22.Bd5 Kd8 23.Bf7

Slik oppstår denne stillinga igjen lenger borte på brettet (med svart i trekket):

23...Kc8 24.Nc5 Kd8 25.Nb7+ Kc8 26.Kc6 Kb8 27.Kb6 Kc8 28.Be6+ Kb8


4. Til slutt skal springaren attende til c5, for å kunne sjakke på a6, etter eit ventetrekk med løparen.
29.Nc5 Ka8

5.Før denne sjakken må løparen gjere eit ventetrekk (Ld7) for å få kongen i rett posisjon.
30.Bd7 ventetrekk 30...Kb8

6.Springaren sjakkar og løparen avsluttar med matt.
31.Na6+ Ka8 32.Bc6#

Generated with ChessBase 8.0