Larvik Sjakklubb

Stiftelse av Larvik Sjakklub

Hvordan ble Larvik Sjakklubb stiftet? Jo, en del unge menn fant høsten 1919 tidspunktet gunstig for å forsøke å få i gang en sjakklubb i Larvik. Disse menn, som var ansatt ved Larvik Slip og Verksted, var klar over at interessen for sjakk var stor i byen. De la da ut lister i byens tre avisekspedisjoner, og da det tegnet sig over 30 interesserte, sammen kalte arbeidskomitéen til et konstituerende møte på Victoria Hotel. Komitéen bestod av følgende: Mask.arb. Odin Aas, kontorist Arthur Arnesen, hjelpe- tegner Sverre Grimstad og førstetegner P. Pedersen.
Det konstituerende møte holdtes i Victoria Hotel 19. desember 1919, under ledelse av hr. Odin Aas. Det var fremmøtt 25 interesserte. Der valgtes styre, og det fikk følgende sammensetning: Carl M. Throndsen, formann, Joh. Bergstad, kasserer, og P. Pedersen, sekretær.
Som spillelokale valgtes Aksjemeieriets store sal i Sigurdsgate.